לג בעומר כמועד שמחת הספירה

תוכן עניינים

פשט למדני על לג בעומר.
בעצם הרי כל ימי הספירה הם ימי חג, כפי שטוען רמבן שהם ימי חול המועד בין פסח לעצרת.
אבל בגלל מיתת תלמידי רבי עקיבא נהפך לאבל מחולנו, ואנחנו בעיקר נוהגים בו אבלות.
המסורת אומרת שביום לג בעומר הפסיקו למות.
אם כן ביום זה חזר הדין שיש לימי הספירה להיות חג.

ואיזה סוג של חג הם? לא חג של עצרת ומקרא קודש, אלא חג של חול המועד.
ובאמת מנהג אשכנז מדורות היה לעשות ביום זה כעין שאנו עושים היום בחול המועד, לקחו את הילדים לטיולים, שחקו במשחקים, וכו’. כלומר חוגגים אותו כחג בחול עם מוקצה וכו’.

וזה גם המדורה שהוא דבר שאסור בשבת וגם ביום טוב לא מדליקים אש לשם שמחה בעלמא אלא לצורך אוכל נפש, אז בלג בעומר מראים שזה חג כזה שמותר לעשות בו אש סתם.

×

Membership Level change

You have selected the following level:

Zohar Weekly
Be a creative partner by becoming a paying member.

The price for membership is $18.00 per Month.

Do you have a discount code? Click here to enter your discount code.


Account Information

Payment Information We Accept Visa, Mastercard, American Express, and Discover

Pay with Credit Card