פתיחה [לא ערוך]

תוכן עניינים

מטרת הבלוג הזה להיות במה לאסוף ולסדר בה את מאמרי, רשימותי, ותהיותי, בנושאי מחשבת אמונת ישראל והמסתעף.
בשלב ראשון אספתי פה את עיקרי המאמרים שפרסמתי באתר עצור כאן חושבים, האתר היחיד במינו בציבור החרדי הנותן אפשרות לדיון פתוח בכל נושאי יסודות הדת. הניק שלי באתר הוא יהיאור .
העתקתי בתחילה, את עיקרי המאמרים שפרסמתי שם, ללא עריכה כלשהו.
בסוף כל מאמר נתתי לינק למיקום בו הופיע הענין באתר, שבו אפשר לראות המשך הדיאולוג עם חברי הפורום. יש יתרון לראיית הדברים בתוך השלימות של מכלול הצדדים וההתנגדויות, ושי בו חסרון שהוא גורם לפיזור הדעת ואבידת החוט המקשר המחשבות שלי לכדי מחשבה אחת אחידה. לכן פתחתי הבלוג הזה שבו אוכל לרכז מאמרי בהמשך והקשר אחד.
בהמשך אקווה להעמיק ולסדר יותר את המאמרים האלו, וכן להרחיב לעוד נושאים ובירורים.

תגובות החולקות על כל הדרך שלי מקומם בפורום. תגובות שענינים המחשבות שלי, לבנות ולהצביע על חוסר עקביות פנימית, מקומם כאן אם תרצו.