י”ג עיקרים – נוסח פנימי

תוכן עניינים

הפוסט הזה הוא נסיון לחשוף את משמעותם היסודי ביותר של י”ג העיקרים, לבור את התוך מתך הקליפה והלבוש שלהם, וניסוחם מחדש בנוסח שלי לאור הבנה זו.

אין כאן הסבר או ביסוס ליסודות אלו, אך ורק ניסוח שלהם בצורת אני מאמין. , הסבר המפורט והביסוס צריך לבא בפעם אחרת בס”ד. 

מדובר בניסוח ראשוני, לא גמור ומושלם.

י”ג העיקרים מתחלקים בעיקרם לשלשה מערכות : אלקים, נבואה ותורה, שכר ועונש ותכלית.
ננסה לפרש אותם במובנם היסודי, ובתוך כך נראה איך כולם בעצם אומרים אותו דבר, ואינם אוסף של פרטים שונים, אלא הם כמעט חזרות על אותו עיקרון מזוויות שונות, או יישומים פרטיים של העיקרון הכללי. 

אלקים.
א-       
[מציאותו]המימד המוחלט של ההויה, המציאות בעצמה, הגדול  מסך כל פרטיו [סוכ”ע], ונמצא בכל הפרטים [ממכ”ע-הטבע]
ב-       
[יחודו] התיאוריה של הכל,  המאחד את מכלול התופעות לכדי שלמות אחת, המסדר את הכל בסדר אחדותי.

ג-
[שאינו גוף] הכלל שאינו משתנה בהשתנות הפרטים, ואינו מוגבל בהגבלתם.
ד-       
[קדמותו] ההווה , בסיס הכל ותכלית הכל. השלב הראשון והאחרון באבולוציה, כלום לא קדם לו ולא יבא אחריו.
ה-      
[ייחוד העבודה אליו] יש לנסות להתייחס תמיד אל הכלל היותר כללי שאנחנו יכולים לתפוס, ולא לתפוס ולהעדיף פרט אחד ולהפרידו מן הכלל.

נבואה ותורה
ו-         
[נבואה] אפשר לאדם להשוות דעתו אל הכלל הגדול הזה ולהנהיג דעתו לפי זה.
ז-        
  <נבואת משה, היות התושב”כ ושבע”פ מסיני, וההעתק, איני יודע לתרגם, כי מדובר בשאלות היסטוריות, שאיני מבין איך שייכים לסוגיית האמונה, ולכן אניחם כעת.>
ח-      
[תורה] ויש לדעה זו נפק”מ בכל הפרטים של התנהגות האדם. ואינה נשארת ככלל מופשט לבד. [בהתאם למציאות האלקים]
ט-      

<ראה למעלה>

שכר ועונש ותכלית
י-         
[השגחה] אין פרטים לא חשובים, לא בתהליכים טבעיים ולא בתהליכים בחיריים, כל פרט מצטרף בסופו של דבר לכלל ומתהווה לחלק ממנו.
יא-     
[שכר ועונש] ויש לכל מעשי האדם, השלכה חשובה לו . האדם חייב להשתוות אל הצדק המוחלט שאין לפניו  משוא פנים.
יב-     
[משיח] וכן יש למעשיו השלכה לגבי כל העולם בכלל.
יג-      
[תחיית המתים] ולגבי המצב הנצחי של הכל.