המושג פוסק הדור

תוכן עניינים

המושג פוסק הדור

בעקבות מכתב הרב אלישיב שליט”א בענין תולעי האניסקיס בדגים שמחייב את כולם לקבל דעתו בלי שום נימוק. ושמכנה את הרבנים החולקים עליו בשמות לא יפים בעליל כאילו הם עוקרי הדת ומבזים “כבוד ההוראה”. והעובדא שרוב הציבור מקבל את דעתו זו ברצינות. נתעוררתי לחקור בענין המושג הרווח “פוסק הדור”. שפסיקותיו מחייבים או מקובלים על כלל הציבור שבדור. שמוחלים כלםפי הרב הזה,  האם זו מושג הלכתי בכלל?  מהם התולדות של מושג זה.? איך התייחסו הפסקים למושג הזה?

חיפוש פשוט בפרוייקט השו”ת העלה שהשם הזה אינו מופיע בכלל עד לשותי”ם של דורנו. האזכורים הראשונים של המושג הזה הם בשו”ת משנה הלכות, ציץ אליעזר, תשובות והנהגות, ופסקי דין של הרבנות.
אז אחזור על שאלותי.
מה המושג הזה אמור לבטאות? האם יש לו איזה תוקף בכלל? איך נבחר “פוסק הדור”.?