סדרי התגלות

תוכן עניינים

ההתגלות הולכות ונעשות יותר מסועפות ופחות פשוטות. עם אדם קין ונח יי פשוט מדבר. לאברהם וליצחק הוא כבר ‘נראה’. ליעקב כבר הראה סולם שלם עם מלאכים וכו’. (ואחר כך גם עתודים עולים על הצאן). [לאבימלך ולבן ה’ פשוט מדבר בחלום.] יוסף כבר רואה את החלומות הנבואיים מבלי לראות את יי בכלל. פרעה לא ידע זאת ויוסף מסביר לו אשר האלהים עושה הגיד. החלום שראית הוא האלהים מדבר אליך. למשה נראה מתוך הסנה באש ובדומה לזה נראה לכל ישראל בסיני באש וקול רעש גדול. יחזקאל הוא השלב הסופי של תהליך זה.