בארות האבות

תוכן עניינים

כל האבות ישבו בבאר, ישבו בבאר שבע ובאר לחי ראי, וחפרו בארות, ומצאו זיווגם על הבאר. ויוסף הושלך בבור על ידי אחיו ועל ידי פרעה.
בארות בתורה
א. באר לחי ראי
ב. באר המים של הגר.
ג. באר שחפר אברהם וגנבו עבדי אבימלך ונשבעו עליו ופלשתים מילאום עפר אחר מות אברהם.
ד. באר המים של חרן שהלכו שם אליעזר ויעקב.
ה. שלש בארות חדשים שחפר יצחק: עשק, שFטנה, רחובות.
ו. באר מדין שישב אצלה משה.
ז. בארה של מרים. (באר חפרוה שרים? אולי אינו בארה של מרים)
באר הוא ממוצע בין יושבי עיר לרועים נוודים כמו שהיו האבות, הוא מקום התאספות קבועה לרועים ומקור מים קבוע לנוודים. ערים יושבות בדרך כלל על נהר ולא על באר, רועה שמחפש קצת יציבות מתיישב אצל באר ושם יכולים יושבי העיר לפגוש אותו. (ירושלים היא עיר נדירה דיתבה על מי בורות). האבות היו נוודים כמתועד עליהם ולכן היו יושבים אצל הבארות ושם פגשו את יושבי הערים, וכן ישראל במדבר, עד שבאו לארץ ישראל היושבת על מי גשמים.
×

Membership Level change

You have selected the Hamasikim Yazhiri membership level.

Be a creative partner by becoming a paying member. You will be inscribed in the weekly publication.

The price for membership is $18.00 per Month.

Do you have a discount code? Click here to enter your discount code.


Account Information

Payment Information We Accept Visa, Mastercard, American Express, and Discover

Pay with Credit Card