ספר עזרא – נחמיה

תוכן עניינים

ספר עזרא – נחמיה

לקרוא בספר עזרא – נחמיה נדמה לי כמו לטייל באיזה בית כנסת ישן באיזה עיירה קטנה שכל בתיה כבר חרבים ולא נשאר שם אפילו מנין ביום כיפור או חנות מכולת. שאתה נכנס אליהם ויש כזה ריח של סידורים ישנים וקרועים, על המדפים חומשים עם תרגום לאנגלית ארכאית שבשעתו היה כנראה שיא הקידמה ועכשיו התרגום נראה יותר מיושן מהעברית של החומש.

על הקירות מכל הצדדים נמצאים לוחות ישנות עשוים עץ וברזל צבוע בצבע זהב כזה שנהיה ירוק ומעלה חלודה. ובו חרוטים שמות המייסדים והתורמים עם השמות הישנים שלהם שכבר הרבה זמן אין מי שנקרא בשמות כאלה. ואלה שמות המייסדים אשר עלו והקימו את הבית לה’ בשנת תרכ”ג לפ”ק, הגביר הנגיד הרבני ר’ שמערל שיחיה ואשתו הגבירה הצנועה מרת פעריל תחי’. ואלה נדבו אבן לבנין הבימה ונר למאור וכו’. ומרוב יושן חצי מהלוחות קרועים ואי אפשר לקרוא אותם, ומהם נמצאים כפולים כאשר חידשו את הבית כנסת לפני מאתיים שנה והעתיקו את הלוחות הראשונים והוסיפו עליהם וחיסרו וייתרו. ולפעמים באים נכדים לבקר ומחפשים בלוח שמות אבות אבותיהם לפי שם המשפחה שלהם בכתיב הישן שלו שמצאו בגניזה, ולפעמים מגיעה משפחה שיש להם מסורת שסבא של סבא של סבא שלהם היה ראש הקהל ועכשיו כבר אין מוצאים כלל את שמו באותם הלוחות.

ובצד אחר מאחור יש לוח מיושן מאד חרוט בברזל ועופרת ונראים בו סימני מחיקות יתירות ואלימות שלפני זמן, ובעלי עין חדה יכולים לקרוא בו החריטה ואלה שמות המוחרמים אשר לא יעלו ולא יבואו בבית הכנסת ויבדלו מתוך הקהל על אשר.. משפחת .. ומשפחת.. ומן הסתם כבר דאג מישהו שלא יישמר הלוח הזה בשלימות לאורך זמן אבל כעת גם אהבתם גם קנאתם גם שנאתם כבר אבדה ואין מי שמתעניין בכל החרם הגדול שנעשה לבד כמה היסטוריונים עבשים שמשווים שמות ומעלים השערות.

ואם מעיזים ונכנסים למרתף מוצאים שם את המשרד של הקהילה ובו משומרים מאחורי זכוכית כזו הרשיון הראשון שניתן מאת הקיסר יר”ה לבנין בית הכנסת והוא כתוב שפה לועזית ומתורגם קצת לעברית שבורה בנוסח עתיק וחמור כזה איך נתנה המלכות רשות והקדישה לבית אלהים כך וכך מטרים של ברזל ואבנים ורשיון לגביר הנגיד ראש הקהל הראשון שיבנה את הבית הגדול הזה ויתפללו בשלום המדינה.

ועל קיר בית הכנסת מבפנים תלוי מודים דרבנן מודפס על ניר ישן קרוע בצדדיו ובו תפילות שהיו מתפללים זקנותינו בבית הזה והפלא ופלא חלק מן הנוסח שלו הוא ממש הנוסח שאנו מתפללים אע”פ שחלקים אחרים נוספים בתחילה ובאמצע ובסוף.