יונה בן אמיתי

תוכן עניינים

ספר יונה יש בו מפתח חשוב להבין את הנבואה. כי יש לנו טעות אנחנו קוראים את הנביאים הגדולים אומרים תמיד את האמת ומוכיחים את המלכים ואת העם, ונדמה לנו שנביא זה איזה תופעת טבע איזה בריה בפני עצמו, כאילו שבוודאי הנביא הולך ואומר את כל האמת לכולם, ואז אנחנו תמהים למה אין היום נביאים איפה הנביאים הלכו. אז ספר יונה מספר את הסיפור האמיתי. שזה בכלל לא נורמלי. שהנביא בעצם עדיף לו לברוח לתרשיש מאשר להתנבא. וכבר היה נביא שעשה כן. היה איזה זכות ליונה שהבריחה שלו לא הצליחה. אבל כפי שאמרנו פה זה דווקא המצב הנורמלי בטח לברוח מהנבואה.

הראשונים התקשו בזה היה להם מוזר שנביא יבחר להכחיש נבואתו ואיך אפשר לברוח מה’, וראו אבן עזרא ורס”ג, אבל הם מפספסים את כל הדרמה. בוודאי שאפשר לברוח מה’ זה הרי מה שכולנו עושים כל הזמן. זה לא כי יש איזה הוה אמינא שה’ לא יכול למצוא אותו בתרשיש. אלא זה האמת וזה עובד רוב הזמן שבורחים ומצליחים. יונה זה היוצא מן הכלל שמראה לך את המעבר הזה בין איש נורמלי שבורח תרשישה לבין נביא שלא יכול לברוח, וה’ מראה לו בסוף הספר למה הוא צריך לשלוח נביאים. בעצם כל הנביאים יש הקדמה לשליחותם שזה ספר יונה. ואם רוצים להיות נביא אז צריכים לרדת אל בריחי שאול כמו יונה להתמודד עם הטענה הצודקת אפילו למה לך להכניס עצמך בכזה ספק כבר עדיף להיות איזה ביזנסמן בתרשיש. הירידה של יונה לשאול בדג כמה שיש בזה אמת כפשוטו הוא בוודאי הרבה יותר מכך משל כפי שאפשר לראות בתפילה שלו. כלומר זה מדבר באמת על זה שלהיות נביא תמיד עובר דרך השאול, שזה המאבק הזה האם ללכת ולהיות נביא בכלל.

יש בימינו וקודם לימינו כל מיני צדיקים שמחפשים החזרת הנבואה. אז הם מחפשים איזה כוונה אפשר לכוון לקבל השראה ולהתנבא. ואני מסתכל על זה שזה כמעט לא מעניין. זה קל לקבל השראות ולהבין דברים, זה פחות וזה יותר. לא זה החכמה הגדולה של להיות נביא בכלל. זה גם קל לברוח מהעולם ולהגיד תהילים בתוך איזה דג.. אנשים לא מבינים שהמילה הזו ויאמר ה’ לדג ויקא את יונה זה השליחות הכי חריפה בעולם. זה כזה אל יבטיחך יצרך שהשאול בית מנוס לך. לא יעזור לך לברוח אל העבירה הכי גדולה ולא יעזור לך לברוח אל המצוה הכי גדולה להיות בכזה דביקות עצומה שלא תצטרך לשמוע אפילו את קול ה’.. אל תצחקו אני מכיר צדיקים גדולים שעושים בדיוק את זה.

החכמה להיות נביא זה לבוא אל האנשים עם הכח ולהגיד להם את האמת, ושזה אפילו יעבוד. האם הבעיה של הנבואה היום זה שאין מספיק מסרים מהשמים? הרי לא צריכים את השמים בכלל עבור הדברים שהנביאים אומרים, דברי מוסר פשוטים חקוקים בשכל כל אחד. וכי אנשי נינוה עשו בדיקות ליונה לפי הרמבם בהלכות נבואה.. וכי הם הלכו לרבנים שלהם לשאול האם באמת צריכים להחזיר מה שגנבו או שלא.. הרי הנביא זה הדברים הכי פשוטים בעולם. החכמה זה לקום וללכת ולהגיד את זה ושזה יפעל. הרי שוב פעם יש פה כל מיני בריחות של בוא נצעק את האמת באיזה דרך מקובלת שכבר נבחן שזה לא משנה כלום בעולם. לעשות איזה הפגנה בכיכר או איזה דרשה בשלשידעס, כל מקום לפי עניינו. אלה הדרכים שבני אדם מדמים שהם מתנבאים בהם אבל הם כבר מתורגלים וכולם כבר יודעים כיצד זה עובר ולא נהיה שום שינוי בעולם.

כבר אמרו שיונה הוא הנביא היחיד בעולם שנבואתו פעלה ונינוה עשו תשובה ולא נחרבה. אפשר שזה אפילו קריאת תיגר על כל שאר הנביאים. יש פה מסר כמו שיש מסר ליונה שלא יברח מה’, יש מסר שאומר שירמיהו ויחזקאל הצליחו בסוף לברוח. הרי מה בסופו של דבר הנביאים הגדולים, הם נשארו הצדיקים והעם נשארו הרשעים. הנבואה שלהם התקיימה וכולם זוכרים הם היו נביאי אמת ואנחנו היינו הרשעים השקרנים ומה. כלום. כל השליחות שלהם נכשלה. אבותיהם איה הם והנביאים הלעולם יחיו. ויונה אומר לא היה לכם אומץ או לא מצאתם את הדרך לעשות בכלל את השליחות. אני הנביא האמיתי היחידי – יונה בן אמיתי – כי בסוף ספר הנבואה שלי אני נשארתי הרשע שברח מה’ ולא הכיר בטובת הקיקיון וכו’, ובני נינוה נשארו הצדיקים. כך נראה נבואת אמת כשהיא עובדת