חבקוק פרק א

תוכן עניינים

מבוא לספר חבקוק

חבקוק הוא נביא מיוחד שכל הספר שלו נמצא בדיאלוג מפורש בינו לבין ה’. דיברנו כמה פעמים שזה תמיד ככה. ושיש נביאים שהם בצד של ה’ ויש שהם בצד של העולם ויש שהם נקרעים באמצע. חבקוק הוא מאלה שהם תמיד בצד של העולם והוא גם אומר את זה במפורש ואפילו מתחיל את הנבואה שלו ככה. הוא לא מגיע אל העם ואומר חטאתם ומגיע לכם. הוא מגיע ואומר תשמעו גם אני חושב שזה לא צודק וכבר התחננתי לה’ ואמרתי לו את זה ואפילו התעקשתי. אבל זה מה יש.

וה’ גם ענה לו ושוב יש תפלה שהוא מתנצל, זה דיאלוג ארוך שלא מצינו אולי חוץ מספר איוב כל כך הרבה שלבים בדיאלוג.

לא נזכר במקרא שם אביו או זמנו או מקומו של חבקוק. ובזוהר ריש פרשת בשלח דרשו שהוא בנו של האשה השונמית שהחיה אלישע, ודרשו שמו חבקוק מלשון ‘את חובקת בן’. (ובמקומו ביארנו מדברי זוהר זה מעט)

חבקוק פרק א

המשא אשר חזה חבקוק הנביא – בעצם כל הפרק הזה הוא המשא שלו, לרוב בנביאים משא הוא סוג של נבואה שמדבר על הגורל של עמים. אבל הוא מתחיל עם הצעקה שלו , אפשר לקרוא את זה כמו דרך ציורית לבשר את הבשורה הרעה עצמו. ואפשר לקרוא את זה כהקדמת רפואה למכה.. או כפי שפירשתי.

חבקוק א, ד

הפשט הפשוט הוא רשע מכתיר את הצדיק – סובב את הצדיק, אני לא חושב שיש במקרא מכתיר מלשון הכתרה לתפקיד. הכוונה כמו כתרו את אנשיו.
אמנם המלבים מפרש מלשון הכתרה.. אם הרבי מוכתר על ידי הגבאי מה כבר אפשר לצפות ממנו..

פסוק זה מאד חריף. הוא אומר בעצם לה’ אתה שולח אותי להגיד לעם את דבר התורה והמשפט אבל תחשוב רגע מה אתה עושה גורם להפגת התורה לא לחיזוקה. כי נגיד שאנחנו חטאים, נו אולי, אבל הכשדים בוודאי לא צדיקים מאתנו.. מה זה המשחק הזה.

כשדים ובבלים

הכשדים לא זהים לבבלים ולא הצלחתי להבין למה הנביאים קוראים לפעמים לבבל כשדים. כנראה שהעמים התערבו איכשהו אבל יש בזה מסתמא עוד איזה פרטים היסטורים. הרי אברהם היה מאור כשדים, וכשד היה בן נחור אחיו וכנראה נקראו כשדים על שמו או להיפך. בבל זה עם שונה שנקרא שנער בבראשית.זה המקום שממנו התחילו כל העמים..

חבקוק א, ה – י”א

הנביא מתחיל שזה פלא. גם מבחינת החוסר צדק שבדבר וגם שזה סתם הפתעה. הוא גוי מר ונמהר. אני חושב שזה דוקוא על כשדים ולא בבל שהיו כנראה גוים לא הכי מוצלחים ואיכשהו הגיעו לשלטון. אז כולם יאמרו איזה חצופים הם.. לא תאמינו כי יסופר. כך גם אמר ישעיה שכשדים “זה העם לא היה”. מעולם לא שמעו מהם שיהיו חשובים או משהו כמו שנגיד פתאום איזה שבט אינדיאני כובש את אירופה.

והוא איום ונורא, והוא עושה משפט לעצמו.. זה כפול גם חוזר לעיוות המשפט שצעק עליו וגם בכלל שאין איפה לתבוע אותו לבית משפט.. כי הוא כמו ארצות הברית שחקקו חוק שאסור למסור אותם לבית המשפט הבינלאומי בהאג….

חבקוק א, ח

הנביאים אוהבים לתאר תוקף צבאי בכל מיני ציורים. הוא מגיע כמו נשר, ככתוב בספר התורה ידאה ה’ אליך גוי מרחוק כאשר ידאה הנשר. והוא רץ קדימה מבלי לעצור. מלך או רוזן לא נחשב לו מעצור כלל. ואפילו מבצר אינו מכשול בפניו, הוא שופך שם חול ועושה דרך לכבוש אותה והנה ממשיך הלאה..

זה כחו לאלהיו – פסוק מעניין. הוא תולה הכל בשם אלהיו. אני חושב שהנביא כלל את זה בכדי לעורר קנאת י”י כביכול.. תראה זה הכל הוא אומר בשם אלהים אחרים..

חבקוק א, יב

פסוק זה חוזר להיות תפילה, לא ברור החצי השני שלה במילים אבל משמעותו לפי ההקשר הוא שאתה הרי ידוע כמו אלהי המשפט מה זה שאתה נותן לדברים כאלה. חז”ל אמרו שיש כאן תיקון סופרים כתוב לא נמות, כאילו שזה תפלה, אבל במקור היה כתוב למה תמות. שהאל שלנו ימות על ידי הכח של אלוה שלהם.. (לפי רש”י תיקון סופרים הוא שאנשי כנסת הגדולה שינו, וראשונים אחרים לא ניחא להם בזה שיהיו מתערבים בטקסט התורה ומפרשים שהנביא עצמו תיקן את זה כסופר כלומר כתב בלשון כבוד אע”פ שלא היתה זו כוונתו, מחלוקת זו הוא לענין ההיסטוריה, אם בתחילה היה הנוסח כך וחכמים שינו או שכבר בפעם הראשונה שינו, ואילו לענין המשמעות הן הדברים, שבעצם כותבים הטחת דברים חריפים אבל מתקנים את כאילו לשם הכבוד, כמו  תולה קללתו באחרים.)

למה תביט בוגדים  – אתה כזה שומר עינים, לא מסתכל ברע, אבל זה לא עוזר הרי אתה כן מסתכל.. איך אתה מביט בבוגדים תחריש כבלע רשע צדיק וכו’.

למשפט שמתו נראה לי כאילו חסר כאן מילה הכוונה למשפט שמת את העולם ואת מלכותך.. צדק ומשפט מכון כסאו.

ותעשה אדם כדגי הים. מפסוק זה הוכיחו ראשונים שעל דגים אין השגחה כי אחרת מה התלונה.. אבל הפסוק לא משתמש במילה השגחה אלא כאילו אין מושל בו. כלומר מלכות ה’ לא ניכרת אם הוא לא עושה טוב לצדיקים ורע לרשעים, העולם יהיה נראה כרמשים שאין עליהם מלך שעושה צדק. וזה מוסכם בוודאי אפילו על הבעשט שאין צדק ומשפט וממשלה בין רמשים..

חבקוק א, טז-  יז

מרחיב את הדימוי של דגי הים, איך הכשדים יש להם חכה וחרם ומכמרות ושמחים כשהם תופסים דג שמן. ואז הוא מפרש שהנמשל הוא שהאלוה שלו הוא החכה והוא יזבח לו.

זה הכל לעורר את קנאת ה’ אנחנו שכחנו בכלל את הפשט הפשוט לפעמים צריך לעורר את הקנאה של ה’ לומר לו תראה האל השני מצליח..ככה ברמיזה