תהלים מזמור סה – לך דומיה תהלה

תוכן עניינים

השיעור על מזמור סה הוקדש ע”י הרה”ח ר’ארי גאלדבערגער שליט”א

אי”ה נעלה את השיעור בהקדשה בלבד.

להקדיש שיעור