דעת הזוהר כדעת הרמבם על ההשגחה

תוכן עניינים

הרב שם טוב אבן שם טוב בספר האמונות התקיף את הרמב״ם על דעתו בהשגחה. הרב שם טוב מאמין בקבלה ולצורך זה מתקיף את הרמב״ם הרבה בכל מיני נושאים. ספרו מובא הרבה בפרדס ושאר מקובלים.
מהר”ם אלשאקר חיבר קונטרס “השגות על ספר האמונות” שכולו נועד להצדיק את הרמב”ם מפני קושיותיו. לרוב הוא נוקט בקו של מצדיקי הרמב”ם מאז הרמב”ן לפרש אותו בצורה פחות רדיקלית ולומר שכן האמין וכו’.
אמנם בענין דעת הרמבם על שההשגחה אינו אלא לדבקים בה’ והשאר נתונים למקרים הוא עונה לו הרי ספר הזוהר האהוב עליך אומר אותו דבר…