מקורות לזמן מגיפה – תפילות

תוכן עניינים

סליחות כלליות מסידורי אשכנז

תפילות מגדולי ספרד

מליקוטי תפילות ברסלב

סדרי פיטום הקטורת ואמירות על פי קבלת האר”י עם הכוונות

מקורות ברשת