רמב”ן

תוכן עניינים

תולדותיו והנוגע לשיטתו

רבינו משה בן נחמן – תולדות חייו זמנו וחיבוריו. בעיקר פרק יד ופרק טז

מקורות ללימוד שיטתו

א. פירוש התורה.

ב. דרשת תורת ה’ תמימה.

דברי רמב”ן במחשבה מפוזרים במקומות רבים בעיקר בפירושו על התורה, וראה ציוניהם להלן.

ישנם שני חיבורים של הרמב”ן העומדים כולם על בירור יסודות האמונה והתורה באופן מסודר ויש ללמוד אותם תחילה להבנת שיטתו באופן מסודר, והם דרשת תורת ה’ תמימה, ושער הגמול.

דרשת תורת ה’ תמימה חשובה ביותר ויש לקרוא אותה תחילה לכל כי היא מסכמת את עיקרי המחשבה של רמב”ן.

הנדפס בכתבי רמב”ן חסר בסופו ונדפס בשתי מהדורות חדשות ושלימות, עם פירוש בית היין, ועם פירוש חזון יואל. בית היין מומלץ.

שער הגמול עוסק במיוחד בבעיות השכר ועונש וההשגחה, הנושא הזה חשוב מאד בעיני רמב”ן והוא מדבר עליו באריכות גם בדרשתו לראש השנה, ובדרשה על דברי קהלת, ובפירושו לספר איוב שכולו הוא הרחבה של הכתוב בשער הגמול על ספר איוב.

ספר הוויכוח.

מקורות לקבלת רמב”ן

סידור שיטתו

ספרי מחקר טובים

משה הלברטל, על דרך האמת

חביבה פדיה, רמב”ן

אנציקלופדיות