הרמב”ם היה חכם ממך

תוכן עניינים

יש אומרים: אל תתגאה, הרמב”ם היה חכם ממך ובוודאי כבר היו לו תשובות לשאלותיך.

אני אומר: אל יפול רוחך, הרמב”ם היה חכם וגם הוא התמודד עם אותם שאלות שאתה מתמודד איתם.