ולא נבוש

בברכת אהבת עולם: ולא נבוש כי בך בטחנו. פירוש, ולא נצטרך לעשות אפלוגטיקה לתורה.

השאר תגובה