יהושע פרק כד – ברית בשכם

תוכן עניינים

5 מינוט פרק תנ"ך
יהושע פרק כד - ברית בשכם
/