יהושע פרק כב – בני גד ובני ראובן והמזבח שלהם

תוכן עניינים

5 מינוט פרק תנ"ך
יהושע פרק כב - בני גד ובני ראובן והמזבח שלהם
/