מציאות האל – הגדרות והוכחות

תוכן עניינים

רמב"ם

פירוש המשניות

הקדמת חלק היסוד הראשון: האל מחויב המציאות.

ספר המצוות

מצוות עשה א': מציאות האל כמצות אנכי.

משנה תורה

הלכות יסודי התורה פרק א הלכה א – הלכה ד (בדפוס הלכה א – ו): האל מחויב המציאות ומניע הגלגל.

הלכות תשובה פרק ג הלכה ז': המין הכופר במציאות האל.

הלכות עבודה זרה פרק א הלכה ג: אברהם אבינו מגלה הוכחת המניע הראשון.

מורה נבוכים

חלק א פרק נז: תואר מחוייב המציאות כהגדרת ה'.

חלק א פרק סא:  שם הויה כמבטא מחויב המציאות

חלק א פרק סג: אהיה אשר אהיה כמבטא מצוי אמת

חלק א פרק עד: ראיות הכלאם למציאות האל

חלק ב פרק א וב': ראיות הרמב"ם למציאות האל

להבנת ראיות הרמב"ם ומקורותיו בפילוסופיה

הגדרת והוכחת אבן סינא במחויב המציאות –

https://historyofphilosophy.net/avicenna-god

סיכום הוכחת אבן סינא –

https://wmpeople.wm.edu/asset/index/cvance/cosmological

ויקיפדיה על הוכחת אבן סינא-

https://en.wikipedia.org/wiki/Proof_of_the_Truthful