וֵרוֹנִיקָה

מבעד חלון
ראתה סבל
מבעד לכלוך
ראתה חיוך

מבעד בגדיה
מטפחת פשוטה
בידה פשטה
והגישה לו

דמעות ניגבה
לגלות ניצוץ
לכלוך ניקתה
לגלות הארה

ולרגע,
פני אמת
הביט בה
וחייך

והוא המשיך
במסע ייסוריו
אל עבר
הלא נודע

ובידה נשאר
הצעיף
שבו הסירה
את המסווה

ובו פניו חקוק
בדיו הלכלוך
בצבעי הדמע

ויהי למזכרת
איש, ופנים.
אשה, וצעיף

Veronica