וֵרוֹנִיקָה

תוכן עניינים

מבעד חלון
ראתה סבל
מבעד לכלוך
ראתה חיוך

מבעד בגדיה
מטפחת פשוטה
בידה פשטה
והגישה לו

דמעות ניגבה
לגלות ניצוץ
לכלוך ניקתה
לגלות הארה

ולרגע,
פני אמת
הביט בה
וחייך

והוא המשיך
במסע ייסוריו
אל עבר
הלא נודע

ובידה נשאר
הצעיף
שבו הסירה
את המסווה

ובו פניו חקוק
בדיו הלכלוך
בצבעי הדמע

ויהי למזכרת
איש, ופנים.
אשה, וצעיף

Veronica

×

Membership Level change

You have selected the Hamasikim Yazhiri membership level.

Be a creative partner by becoming a paying member. You will be inscribed in the weekly publication.

The price for membership is $18.00 per Month.

Do you have a discount code? Click here to enter your discount code.


Account Information

Payment Information We Accept Visa, Mastercard, American Express, and Discover

Pay with Credit Card