ללא כותרת

תוכן עניינים

משב רוח נעים, קפה חם, וציפיות.
הצללים יעברו, השמיים יתבהרו, ומתוכם
נראה כעין, כעין ולא זה, אבל כעין.
החיים יחיו, ואנחנו נחיה בתוכם.

מרובה מה שלא ידענו ממה שידענו,
ומה שלעולם לא נדע ממה שנדע.
ניצוצי דעת יאירו לנו, נאחז בהם ונבין.
כל צעד יאיר לנו צעד אחד נוסף.

×

Membership Level change

You have selected the Hamasikim Yazhiri membership level.

Be a creative partner by becoming a paying member. You will be inscribed in the weekly publication.

The price for membership is $18.00 per Month.

Do you have a discount code? Click here to enter your discount code.


Account Information

Payment Information We Accept Visa, Mastercard, American Express, and Discover

Pay with Credit Card