עמוק ממות

בואי השואלת,
ואעשה לך אצלי
מקום עמוק מהמוות
ורגוע מהשאול

שבי לידי,
ואשתוק אתך
שקט נצחי

רוחות שורקות
יעברו עליך
כמו בבית קברות
כבר עשרות

ונפתח שערי
עולם אמת
דמעה. ונשיקה