עמוק ממות

תוכן עניינים

בואי השואלת,
ואעשה לך אצלי
מקום עמוק מהמוות
ורגוע מהשאול

שבי לידי,
ואשתוק אתך
שקט נצחי

רוחות שורקות
יעברו עליך
כמו בבית קברות
כבר עשרות

ונפתח שערי
עולם אמת
דמעה. ונשיקה

×

Membership Level change

You have selected the Hamasikim Yazhiri membership level.

Be a creative partner by becoming a paying member. You will be inscribed in the weekly publication.

The price for membership is $18.00 per Month.

Do you have a discount code? Click here to enter your discount code.


Account Information

Payment Information We Accept Visa, Mastercard, American Express, and Discover

Pay with Credit Card