מרידות

תוכן עניינים

פעם,
אימא שלי נישקה אותי.
הפניתי את הלחי ממנה.
ליטפה אותי, אל תבכה,
בכיתי דווקא.

פעם,
חבר שלי חיבק אותי,
הבטיח לי שיהיה בסדר.
לא רציתי אפילו לשמוע,
לא יהיה!

פעם,
הרב שלי הסביר לי,
שאלוהים עושה רק טוב,
ואנו לא צריכים להבין.
אני כפרתי.

היום,
הרוח נשבה בפרצופי
שמעתי עצים מרחשים,
לא נישקו, ולא אמרו,
לא הבטיחו ולא הסבירו.

וחייכתי לי,
בנפשי, תקווה.
ברוחי, נשמה.
יחידתי, חיה.

×

Membership Level change

You have selected the Hamasikim Yazhiri membership level.

Be a creative partner by becoming a paying member. You will be inscribed in the weekly publication.

The price for membership is $18.00 per Month.

Do you have a discount code? Click here to enter your discount code.


Account Information

Payment Information We Accept Visa, Mastercard, American Express, and Discover

Pay with Credit Card