חלומות

רבונו של עולם,
אני שלך,
וחלומותי שלך.
אני שלך,
כי ממך באתי.
וחלומותי שלך,
כי אליך דרכי.
חלום חלמתי,
ואיני יודע מהו.
כל חלום, כל רעיון,
חלמתי, בלבד.
ואני, איני יודע
מהו, אני.
ומהו, חלומותי.