חלומות

תוכן עניינים

רבונו של עולם,
אני שלך,
וחלומותי שלך.
אני שלך,
כי ממך באתי.
וחלומותי שלך,
כי אליך דרכי.
חלום חלמתי,
ואיני יודע מהו.
כל חלום, כל רעיון,
חלמתי, בלבד.
ואני, איני יודע
מהו, אני.
ומהו, חלומותי.

×

Membership Level change

You have selected the following level:

Zohar Weekly
Be a creative partner by becoming a paying member.

The price for membership is $18.00 per Month.

Do you have a discount code? Click here to enter your discount code.


Account Information

Payment Information We Accept Visa, Mastercard, American Express, and Discover

Pay with Credit Card