חלומות

חלומות.

חלומות ומחשבות.

ורמז אל הדיוק –

צופה על פני תהו.

 

קריעה אכזרית

הודעה קולית אחת

– ממתינה.

אין בכלל מי שירים.