בקשה, נבואה, אמונה

בקשה

 

צמא הייתי, לאין כתובת

בקשה, לאין לו שם

תשוקה, לאין לו מקום

כמיהה, לאינו מציאות

דיבור לאין תכלית

הגייה לאין מוצא

תביעה באין נתבע

תפלה ואין אל

מכתב ואין כתובת

שיר ואין שומע

קריאה ואין עונה

סוס ואין רוכב

ראייה ללא נראה

שמיעה ללא נשמע

ריח ללא מקור

מישוש ואין מה

הן אלה קצות דרכי אל

אל תקרא אל אלא אל

אל זה שהלבבות נכספים

והרוחות יהמון

  1. נבואה

ראיתיו, ולא נראה ממנו דבר

שמעתיו, ואין קולו נשמע

מששתיו, ואין דבר מוחש

את קולו לא שמעתי, ואירא.

ידעתיו, ואין בו להיוודע

יראתיו, ואין בו להיוורא.

נבראתי, ללא בורא.

עשתנותי נבהלו, ואין למה

חולת אהבה הייתי ואין אהוב

בקשתיו, לא מצאתיו

גם השומרים לא מצאוני

מילה לא אמרתי

גם הוא לא ענני

אף מבט לא החלפנו

תשאלו: הנפגשנו?

איני יודע.

וזאת הפגישה

  1. אמונה

והמשרתים ישאלו

וזה את זה יבקשו

מקומו איה הוא

ולא נמצא לו.

אל זה שאליו מכוונים

שעליו נאמר כל אל

אנא אֵל אֶלים

אֵל אֵלַי אליך, אֵלִי.

ומה דמות תערכון לו

ומה פנים יצויר לו

ומה לשון ידובר בו

ולא נדבר אליו

לא נתפלל אליו

ולא נאמין בו

ולא נבטח בו

והוא הוא שמו.