בקשה, נבואה, אמונה

תוכן עניינים

בקשה

 

צמא הייתי, לאין כתובת

בקשה, לאין לו שם

תשוקה, לאין לו מקום

כמיהה, לאינו מציאות

דיבור לאין תכלית

הגייה לאין מוצא

תביעה באין נתבע

תפלה ואין אל

מכתב ואין כתובת

שיר ואין שומע

קריאה ואין עונה

סוס ואין רוכב

ראייה ללא נראה

שמיעה ללא נשמע

ריח ללא מקור

מישוש ואין מה

הן אלה קצות דרכי אל

אל תקרא אל אלא אל

אל זה שהלבבות נכספים

והרוחות יהמון

  1. נבואה

ראיתיו, ולא נראה ממנו דבר

שמעתיו, ואין קולו נשמע

מששתיו, ואין דבר מוחש

את קולו לא שמעתי, ואירא.

ידעתיו, ואין בו להיוודע

יראתיו, ואין בו להיוורא.

נבראתי, ללא בורא.

עשתנותי נבהלו, ואין למה

חולת אהבה הייתי ואין אהוב

בקשתיו, לא מצאתיו

גם השומרים לא מצאוני

מילה לא אמרתי

גם הוא לא ענני

אף מבט לא החלפנו

תשאלו: הנפגשנו?

איני יודע.

וזאת הפגישה

  1. אמונה

והמשרתים ישאלו

וזה את זה יבקשו

מקומו איה הוא

ולא נמצא לו.

אל זה שאליו מכוונים

שעליו נאמר כל אל

אנא אֵל אֶלים

אֵל אֵלַי אליך, אֵלִי.

ומה דמות תערכון לו

ומה פנים יצויר לו

ומה לשון ידובר בו

ולא נדבר אליו

לא נתפלל אליו

ולא נאמין בו

ולא נבטח בו

והוא הוא שמו.

×

Membership Level change

You have selected the Hamasikim Yazhiri membership level.

Be a creative partner by becoming a paying member. You will be inscribed in the weekly publication.

The price for membership is $18.00 per Month.

Do you have a discount code? Click here to enter your discount code.


Account Information

Payment Information We accept all major credit cards

Pay with Credit Card