באתי, ראיתי, כבשתי

באתי, ראיתי, כבשתי.
ואז נשארתי לי, וחיפשתי.

רציתי, השגתי, הגעתי.
כמהתי, געגעתי, ביקשתי.

חפצתי, דרשתי, נגאלתי.
ולא נשאר לי, והואלתי.

ולו ידעתי, הייתי.

תגובה אחת בנושא “באתי, ראיתי, כבשתי”

השאר תגובה