באתי, ראיתי, כבשתי

באתי, ראיתי, כבשתי.
ואז נשארתי לי, וחיפשתי.

רציתי, השגתי, הגעתי.
כמהתי, געגעתי, ביקשתי.

חפצתי, דרשתי, נגאלתי.
ולא נשאר לי, והואלתי.

ולו ידעתי, הייתי.