התרת נדרים

התרת נדרים. איזה רעיון נהדר. כמה אנשים סובלים בגלל שהבטיחו דברים, שהבטיחו לעצמם, שהבטיחו לאחרים, שנדרו לאלוהים. ומאז הם שבוים בידי הבטחות האתמול שלהם. הנסיון של האדם להבטיח משהו ולקיים דומה לנסיון שלו להגיד שהוא אלוהים, שהוא יוצר עולמות במאמרו, שתמיד תהיה היכולת בידו ליישם את מה שאמר.
פרשת הנדרים מתחילה בזה שאם אתה ברשות אחרים, הזכות לשולט עליך לבטל את נדריך, וכך למדו רז”ל שגם כל אדם כאשר ימצא נסיבות לומר על דעת כן לא נדרתי יכול החכם לבטל את נדרו. כי כולנו תלוים בנסיבות ואין לדבר היוצא מפינו כוח לעצמו אלא כאשר הנסיבות האלה מאפשרות זאת והחכם הוא יודע זאת. .
×

Membership Level change

You have selected the following level:

Hamasikim Yazhiri
Be a creative partner by becoming a paying member. You will be inscribed in the weekly publication.

The price for membership is $18.00 per Month.

Do you have a discount code? Click here to enter your discount code.


Account Information

Payment Information We Accept Visa, Mastercard, American Express, and Discover

Pay with Credit Card