התרת נדרים

התרת נדרים. איזה רעיון נהדר. כמה אנשים סובלים בגלל שהבטיחו דברים, שהבטיחו לעצמם, שהבטיחו לאחרים, שנדרו לאלוהים. ומאז הם שבוים בידי הבטחות האתמול שלהם. הנסיון של האדם להבטיח משהו ולקיים דומה לנסיון שלו להגיד שהוא אלוהים, שהוא יוצר עולמות במאמרו, שתמיד תהיה היכולת בידו ליישם את מה שאמר.
פרשת הנדרים מתחילה בזה שאם אתה ברשות אחרים, הזכות לשולט עליך לבטל את נדריך, וכך למדו רז”ל שגם כל אדם כאשר ימצא נסיבות לומר על דעת כן לא נדרתי יכול החכם לבטל את נדרו. כי כולנו תלוים בנסיבות ואין לדבר היוצא מפינו כוח לעצמו אלא כאשר הנסיבות האלה מאפשרות זאת והחכם הוא יודע זאת. .