סוכות

סוד בנין הסוכה

סוד בנין הסוכה שהיו לנו ימים ששהינו בהם בגן עדן, שהסתכלנו בקיר ימין וראינו ספירת החסד, הסתכלנו בקיר שמאל וראינו ספירת הגבורה, הסתכלנו קדימה ראינו

קרא עוד »

קריאת קהלת בחג הסוכות

לגבי קהלת בחג, אפשר לומר כך. חיי היומיום מורכבים מעירוב של פחד ותקווה. אדם מפחד שמא לא יהיה לי במה לשלם את השכירות, אז הוא

קרא עוד »

סיפור – הושענה רבה

היה זה כמה וכמה דורות אחרי הגאולה, גם החכמים יודעי העיתים שספרו בתחילה שנה אחת לביאת המשיח שנה שניה לביאת המשיח וכו' כבר התבלבלו מעט,

קרא עוד »

סוד אין מוקדם ומאוחר בתורה

משה רבינו: להתחיל מהאמצע. אמרו רז"ל: "אין מוקדם ומאוחר בתורה". והבנו את זה תמיד כאומר שאין התורה כתובה דווקא על הסדר כהמשך אחד והיא מצורפת

קרא עוד »

סוכות ממש הם ענני הכבוד

במחלוקת ר"א ור"ע אי סוכות ממש או ענני הכבוד, נראה לי ככה. שבאמת לא מובן על מה נחלקים הרי לכאורה לכולי עלמא היו ענני הכבוד

קרא עוד »

חג הסוכות – זמן שמחתינו

א – שדברים וכוונות צריכים להיעשות פשוט כמו אלף -בית. ולכן מזה נוצרים צירופים חדשים. ב – זמן שמחתינו אישור החיים – כפשוטו. ג –

קרא עוד »