• שיעור בסוגיית אמונה וחקירה. ספר אמונות ודעות לרס"ג. ועוד מראי מקומות.
 • ימי שלישי משעה 8:00 ועד 10:00 בערב
 • בארא פארק 2231-78th St.
 • שיעור בסוגיית אמונה וחקירה. ספר אמונות ודעות לרס"ג. ועוד מראי מקומות.
 • ימי ראשון משעה 7:00 ועד 9:00 בערב
 • מאנסי
 • שיעור בספר שער ההקדמות למהרח"ו
 • ימי חמישי משעה 2:00 ועד 3:00 אחה"צ לשעון ניו יורק, משעה 9:00 ועד 10:00 שעון ארץ ישראל
 • אונליין באתר Zoom
 • שיעור בתנ"ך - עמוד ליום לפי סדר פרוייקט 929
 • ימי ראשון עד חמישי - במשך היום
 • בקבוצת וואצאפ - הפרק, הודעות, ודיונים