אודות

דרכים רבים לה לקיום ולחיים, ודרכים רבים לה לתורה ולדת.

הדרך המיוחדת, אשר בה ננסה ללכת בדפים אלו , הוא מציאת המקום שבו שנים אלו נפגשים.

הדרך שאינה מעמידה את התורה כמתנגדת לקיום, אינה מנסה לבסס אותה על יסודות מוחלטים כעומדת בנפרד בפני עצמה. אלא רואה אותה כנותנת מענה ופתרון וניסוח להתלבטויות קיומיות במסגרת התורה .

הדרך שאינה מעמידה את הקיום כמתנגדת למהות ומציאות,  וכעומדת בפני עצמה בלעדי התורה והחיים, אלא מעמידה את שניהם כניזונים זה מזה ומשלימים זה את זה.

השפה אשר תשמש אותנו פה הוא השפה אשר שימשה את עם ישראל מימות רז”ל ועד ימות מורי החסידות הוא שפת הדרוש. השפה אשר מאפשרת מציאת תכנים חדשים במסגרות ישנות, השפה אשר מאפשרת מציאת דברים אישיים במערכות כוללניות, והשפה אשר מאפשרת לנו ביטוי מספיק לצרכנו פה.

הדרך רויית ספקות, אין כאן אפילו תקווה ברורה לאן נגיע ומפת דרכים ברורה איזה דרך מובילה אליה. היעד נוצר דרך המסע, והמסע מוצאת את תפקידה ביעד. נוכל רק לקוות, להתפלל, הורני ה’ דרכיך ונחני באורח מישור.