135. נצבים: שוש אשיש בהויה

תוכן עניינים

חידוש פרשת נצבים שיש ברית פרטית לכל איש ואשה ולא כללית בלבד.
הבדלה לטובה מעולה מהבדלה לרעה ומביאה שורש טוב.
בראש השנה באי עולם עוברים לפניו כבני מרון באופן פרטי.
שוש אשיש בה’ לשון יחיד הנה מלכך יבוא לך ולא שמחת הסובבים