134. כי תבוא: קומי אורי

תוכן עניינים

פרשת כי תבוא הברית שמקשר היום לעשותם עם מחר לקבל שכרם. מצוות ביכורים הודאה ומצוות וידוי מעשרות הבטחת השכר על המצוות. קומי אורי כי כבר בא אורך ואל תישן השופר באלול לא להזכיר לתשובה אלא לעורר משינה לחיים.

134. כי תבוא: קומי אורי
Weekly Shiur

 
Play/Pause Episode
00:00 / 30:35
Rewind 30 Seconds
1X