127. מטות מסעי: לא יחל דברו וגלות השכינה

תוכן עניינים

הנדרים הם התורה במקום הפרטי שאין התורה הכללית מגעת אליו
על האדם לקדש את דברי עצמו כלפי עצמו כשם שהוא מקדש את דברי התורה הכלליים כלפי הכלל.
השכינה היא דבר ה', כאשר היא נישאת לשוא הרי זה גלות השכינה, וחורבנה ממש כאשר היא משומשת בפי כל הרשעים לטובתם.

127. מטות מסעי: לא יחל דברו וגלות השכינה
Weekly Shiur

 
Play/Pause Episode
00:00 / 30:51
Rewind 30 Seconds
1X