126. פנחס: מה לעשות כאשר משה רבינו לא יודע

תוכן עניינים

דגמים שונים של פעולת משה במצבי ספק: שאלה מה', חטא, ופנחס.
 
'עד שאתם מידיינים כבר נעשה אדם' – סגולת המעשה להוציא מן הקפאון.
 
דרישת שלום מן השמים לפנחס, הכרה במציאותו בנחת.
 
אחרי המעשה יותר קל לדעת אם היה טוב.
 
בחינה מתמשכת של בחירות יותר ארוכות.