124. חקת: מעשים בעולם המוות

תוכן עניינים

על החסרונות של עולם המעשה כשהוא מנותק מן המחשבה

גזירת המוות שאין הטוב המוסרי והטוב הגשמי אותו דבר

הכסיל בחושך הולך והחכם אינו הולך

חטא מי מריבה שעשה משה מעשה טרם הדיבור

124. חקת: מעשים בעולם המוות
Weekly Shiur

 
Play/Pause Episode
00:00 / 28:33
Rewind 30 Seconds
1X