113. שביעי של פסח: טעמי החג

תוכן עניינים

ששת ימים תאכל מצות וביום השביעי עצרת