83. שבת חול המועד סוכות: כוונת הנענועים

תוכן עניינים

חסד דאזיל עם כולהו יומין

83. שבת חול המועד סוכות: כוונת הנענועים
/