79. וילך שבת שובה תשע"ט

תוכן עניינים

שירה תשובה ומטואפורה

79. וילך שבת שובה תשע"ט
Weekly Shiur

 
Play/Pause Episode
00:00 / 17:29
Rewind 30 Seconds
1X