74. שופטים תשע"ח

תוכן עניינים

מקרב אחיך תשים עליך מלך