72. עקב תשע"ח

תוכן עניינים

והיה עקב  – ואבדתם מהרה

72. עקב תשע"ח
/