50. כי תשא תשע"ח

תוכן עניינים

קדושת חפצא – עגל הזהב וכלים מודרניים