50. כי תשא תשע"ח

תוכן עניינים

קדושת חפצא – עגל הזהב וכלים מודרניים

50. כי תשא תשע"ח
/