25. ערב ראש השנה תשע"ח

תוכן עניינים

ואנחנו לא נדע מה נעשה, תקיעת שופר חכמה ואינה מלאכה