25. ערב ראש השנה תשע"ח

תוכן עניינים

ואנחנו לא נדע מה נעשה, תקיעת שופר חכמה ואינה מלאכה

 

25. ערב ראש השנה תשע"ח
Weekly Shiur

 
 
00:00 / 23:52
 
1X