סוד ארבעה עשר דברים שביחוד איש ואשה

תוכן עניינים

הלכות הרמב”ם משתנים בשבח הסדר שבהם. מי שלומד רמב”ם יודע שיש הלכות שהפליא לסדרם ויש הלכות שנראה שעדיין מחכים לו לעשות מהדורה בתרא.. בחודשים אחרונים עסקתי בהלכות מאכלות אסורות ובהלכות אישות. אז הלכות אישות זה אחד ההלכות המסודרות למופת של הרמב”ם. כתב שני פרקים בתחילה להגדיר כל המונחים המופיעים בה ובכלל סידר הכל בסדר מופתי. הלכות מאכלות אסורות נכתבו כמו העתק הדבק מן הגמרא וגם עשה בהם כל מיני טעויות וכפיליות וחוסר סדר.
אחד הסידורים הכי יפים של הרמב”ם נמצא בהלכות אישות פרק י”ב שבה סיכם את כלל מסכת כתובות ואמר הנושא אשה מתחייב לה בעשרה דברים וזוכה בארבעה דברים. ומשם בנה את שאר הלכות אישות על הפירוט של י”ד דברים אלה. והנה הם ארבעה עשר, מתחלקים כפי המבנה של עשרה מצד הגבר שהוא מתחייב בהם, שכן האיש מסמל את השכל המופשט. וארבעה דברים שהוא מקבל ממנה שמקבילים אל האשה המסמלת את חומר ארבעה היסודות.
(ואותם העשרה שלשה מהם מדברי תורה שאר כסות ועונה ושבעה מדברי סופרים שהם עיקר כתובה וששת תנאי כתובה. והנה זה ממש הסדר הידוע של שלשה וששה ואחד, המופיע בכל מקום בתורה ובדברי קבלה. וצריך לעיין במקומות אחרים ברמב”ם).
ועיין ספר הקנה בסוד הכתובה ותנאיה שכבר עמד על כעין זה.