שיעורים בשער הכוונות דרושי פסח – וידאו – בעברית

שיעורים בשער הכוונות דרושי פסח – עברית

שיעורי הכנה לפסח על מרור וארבע כוסות

שיעור 9: טעם אכילת מרור

שיעור 10: ארבע כוסות

 

פלייליסט של כל שיעורי הכנה לפסח

(שיעורי הכנה לפסח (אודיו, אידיש

שיעור א: חודש ניסן וחודש תשרי

שיעור ב: סיפור יציאת מצרים

שיעור ג: מהות מצרים

שיעור ד: המשך מהות מצרים

שיעור ה: ענין הנשמות וזיווגא עילאה

שיעור ו: זכרון ועשיה

שיעור ז: לא יראה לך חמץ