פרשת לך לך וידאו

על רדיקליות לך לך בהמשך לניתוק בראשית על כן יעזוב איש. ועל אשר אראך כדרך למראות אלוהים.