ערב ראש השנה תשע”ח : ואנחנו לא נדע מה נעשה, חכמה ואינה מלאכה