יתרו תשעט – ואתם תהיו – נעשה ונשמע כבחירה להיות אדם חדש

תוכן עניינים