דברים יח – חלק הכהנים ונביאי אמת ושקר

תוכן עניינים

5 מינוט פרק תנ"ך
דברים יח - חלק הכהנים ונביאי אמת ושקר
/