116. אמור: שבת מועדים וספירה

מנוחת שבת לעומת שמחת המועדים, וספירת העומר כייחוד השכל והזמן

116. אמור: שבת מועדים וספירה
Weekly Shiur

 
 
00:00 / 25:22
 
1X
 

115. קדושים תהיו – התדמות לשמחת שלימות הויה

בענין הקדושה שהוא התדמות לחירות ושמחת הויה, וניגוד פרשיות קדושים תהיו.. אני ה' לפרשיות זאת התורה.. בספר ויקרא.

 

115. קדושים תהיו – התדמות לשמחת שלימות הויה
Weekly Shiur

 
 
00:00 / 31:00
 
1X