פרשת השבוע

תולדות האנושות

הנה התחילו סיפורי הדרמה. היה לנו סיפורי בריאה קדמוניים, מאבקי כוחות וקטסטרופות ראשוניות של מבול ושל הפלגה. היה לנו אברהם אבינו כהעמדת שורשי אמונה, כעמידה

קרא עוד »

לך לך תשע”ה

לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך.  כמה קיטש, כמה בנאלי, כמה שטויות ריקות וממוחזרות כבר נאמרו על לך לך, על מסירות נפש, על הקמת גוי

קרא עוד »
פרשת בראשית
Yitzchok Lowy

שבת בראשית תשעה

אל אלוהי האלוהים, דרשנוך בסידורים בקשנוך במחזורים, התחננו בסליחות בקשנו אחיזה בספרים, עמדנו לפניך בשופרות סובבנוך בלולבים, רקדנו בפניך בספרים ענינו בצומות, די קרענו מעלינו

קרא עוד »

פרשת שופטים – משפט התשובה

פרשת שופטים  – משפט התשובה שופטים ושוטרים תתן לך.. למען תחיה (טז, יח-כ). בדרך כלל קוראים את פרשת שופטים בתחילת חודש אלול, המתאפיין בהכנה לקו

קרא עוד »

ברית הקנאה – פרשת פנחס

יש משהו מעניין בחלוקת הפרשיות בין בלק לפנחס. בסוף פרשת בלק מסופר ענין בנות מואב ואז ענין זמרי וקנאת פנחס. והופסקה הפרשה ומתחילים פרשה חדשה

קרא עוד »

ובת איש כהן

ובת איש כהן כי תחל לזנות וגו’. כהן זה החכמה, כמ”ש כי שפתי כהן ישמרו דעת. ובת איש כהן, כלומר תולדות החכמה והדעת, כי תחל,

קרא עוד »

פרשת ויקרא תשע”ד

פרשת ויקרא ויקרא אל משה, ולא פירש ויקרא ה’ אל משה. כי הקריאה עניינה התשוקה והקיווי לשמוע את דבר ה’. והקריאה הזאת היא כל ההבדל

קרא עוד »

פרשת פקודי / שקלים

מפרשים רבים עמדו ודרשו על הדגשת וחזרת הנוסח ‘כאשר צוה ה’ את משה’, על כל פרט ופרט ממעשי הקמת המשכן, רגילים לגשת לזה מנקודת מבט

קרא עוד »

פרשת ויקהל

ששת ימים תעשה מלאכה וביום השביעי יהיה לכם – אותה המלאכה – קדש. כי מלאכת האדם נותנת לאדם קיום במקום שחוצה לו, ( בשר ודם

קרא עוד »

פרשת ויקהל תשע”ד

ששת ימים תעשה מלאכה וביום השביעי יהיה לכם – אותה המלאכה – קדש. כי מלאכת האדם נותנת לאדם קיום במקום שחוצה לו, ( בשר ודם

קרא עוד »

פרשת תרומה תשע”ד

(כה, ט) ככל אשר אני מראה אותך את תבנית המשכן וגו’ וכן תעשו. פירוש: תעשה את המשכן כפי דמות נבואתך. שכן לכל נבואה יש צלם

קרא עוד »
×

Membership Level change

You have selected the Hamasikim Yazhiri membership level.

Be a creative partner by becoming a paying member. You will be inscribed in the weekly publication.

The price for membership is $18.00 per Month.

Do you have a discount code? Click here to enter your discount code.


Account Information

Payment Information We accept all major credit cards

Pay with Credit Card